Dodatek: Psionika

radekg Fate, Wh40k 0 Comments

Nieś wolę Imperatora jako swą pochodnię, z jej pomocą zniszczysz cienie.Inkwizytor Taz

Umiejętność sięgania poza osnowę i formowanie efektów siłą woli.

Założenia podsystemu Psioniki

 • Sięganie w osnowę po moc jest bardzo niebezpieczne – szczególnie jeśli czerpie się moc ponad swoje umiejętności.
 • Psionik ma zdefiniowaną umiejętność sięgania w osnowę.
 • Po sięgnięciu w osnowę, Psionik musi zabezpieczyć wyrwę w niej aby zapobiec niechcianej manifestacji osnowy. Bez znaczenia jest przy tym, czy intencjonalna moc została uformowana poprawnie czy nie.
 • Psionik może użyć więcej mocy niż ma umiejętności. Sięga wtedy po Nieposkromioną moc.
 • Nieposkromiona moc utrudnia zaleczenie wyrwy osnowy.
 • Niedostatecznie zabezpieczone przejścia w osnowę powodują uszkodzenia w barierze pomiędzy światem realnym, a osnową.
 • Ilość rzutów należy zminimalizować – idealnie do jednego.

Koszt

 • Odpowiedni aspekt tłumaczący posiadanie umiejętności psionicznych.
 • 1 punkt odświeżania.

Nowa umiejętność – Psionika

Akolita otrzymuje dostęp do nowej umiejętności – Psionika. Pozwala ona na wgląd w osnowę, zaczerpnięcie z niej czystej mocy oraz uformowanie efektu.

OPrzezwyciężanie

Psionikę można wykorzystać do zaleczenia bariery osnowy – także jako akcję przeciwstawną do innych psioników, którzy wręcz chcą ją przekroczyć. Oczywiście wiele sztuczek powiązanych z Psioniką można wykorzystywać w innych akcjach przezwyciężania. Akolita może również sam chcieć przekroczyć barierę osnowy… nie polecam.

CUzyskanie Przewagi

Umiejętność Psionika może zostać użyta do analizy aury i emocji postaci i otoczenia. Niechronione emocje są odkrywane przy oporze 0 (Słaby), podczas gdy strzeżone emocje i aury są odkrywane poprzez test przeciwstawny umiejętności Siła Woli. Jeśli obrońca wygra ze stylem, może umieścić fałszywe informacje (które mogą wymagać Wymuszenia aby gracz je wykorzystał). Jeśli obrońca jest Psionikiem może wykorzystać do obrony umiejętność Psionika – może to zapobiec czytaniu aury jednak wskazuje na to, że obrońca posiada tą umiejętność. Dzięki takiemu odczytowi akolita może nałożyć aspekt na scenę lub cel zgodnie z zasadami Uzyskania Przewagi.

AAtak

Akolita może użyć czystej energii osnowy jako ataku przy pomocy umiejętności Psionika. Moc osnowy powoduje obrażenia na torze presji mentalnej.

DObrona

Psioniki używa się bezpośrednio w obronie przeciwko jakimkolwiek działaniom z wykorzystaniem osnowy.

Użycie

Akolita wybiera rzucaną moc (sztuczkę), a następnie opisuje efekt pod kątem jednej z podstawowych akcji: Przezwyciężanie, Uzyskanie Przewagi, Atak, Obrona. Podstawowy zasięg umiejętności psionicznch równy jest 1 strefie. Jeśli obrońca świadomy jest ataku, rzut przeciwstawny wykonuje z umiejętności Siła Woli lub Psionika (wykorzystując tą drugą automatycznie ujawnia swój aspekt Psionik)

Akolita rozpoczyna akcję wybierając poziom mocy. Jeśli poziom jest większy niż wartość umiejętności Psionika, musi pobrać Nieposkromioną Moc (Unfettered Power) z głębi osnowy. Jej ilość równa jest różnicy pomiędzy wartością umiejętności Psionika a wybranym poziomem mocy, a akolita otrzymuje chwilowy aspekt Dotknięty Osnową (lub/i jakąś fizyczną manifestację tegoż) oraz jeden punkt na torze presji mentalnej.

Bez znaczenia na sukces w uformowaniu efektu osnowa otrzymuje obrażenia na swoim torze presji (bariera pomiędzy naszym światem, a osnową topnieje). Ilość obrażeń to różnica pomiędzy wynikiem akolity, a drugim poziomem trudności nie znanym graczowi (minimum to wybrana moc + nieposkromiona moc).

Przykład
Gunther postanawia użyć mocy Psionicznych aby zaatakować przeciwnika. Jego poziom umiejętności Psionika to (+3) Dobry, ponieważ chce mieć pewność, że usunie BNa z drogi wybiera poziom mocy na (+5) Wybitny, sięgając wgłąb osnowy otrzymując jednocześnie chwilowy aspekt Dotknięty Osnową. Rzut ataku +++0 daje w sumie (+6) Fantastyczny przeciwko rzutowi na Psionikę przeciwnika. Jego przeciwnik to pomniejszy Psionik z umiejętnością na poziomie (+1) Przeciętny, a jego rzut to ++-0. Oznacza to, że Guntherowi powiodła się sztuka uformowania efektu i zadał przeciwnikowi punkt stresu mentalnego o wartości 3.

Aby osnowa nie otrzymała uszczerbku Gunther musiałby minimalnie osiągnąć wynik 5+2 = +7 (heroiczny). Ponieważ atak to podstawowe wykorzystanie osnowy, dodatkowy modyfikator wynosi 0. Cóż.. Osnowa otrzymuje ranę na swoim torze presji o wartości (7+0)-6=1 i być może zareaguje jakąś manifestacją.

Modyfikacje akcji

Nadmiarowe punkty mocy można wykorzystać do modyfikowania podstawowego efektu w następujacy sposób:

Atak

 • 1 poziom = +1 do obrażeń
 • 1 poziom = +1 cel w strefie
 • 1 poziom = +1 zasięg

Uzyskanie przewagi

 • 1 poziom = +1 do siły blokady (działa dopóki nie zostanie pokonana)
 • 2 poziomy = +1 do zbroi lub +1 do osłony strefy (działa dopóki nie zostanie pokonana)
 • 1 poziom = +1 cel sojuszniczy
 • 3 poziomy = dotyka wszystkich sojuszników w strefie
 • 1 poziom = +1 do czasu trwania

Przezwyciężanie

 • 3 poziomy = minimum do sukcesu (wyżej jeśli przeciwstawne)
 • 1 poziom = +1 do czasu trwania

Reakcja Osnowy – tor presji osnowy

Jeśli rzut na formowanie mocy osnowy nie osiągnie poziomu zaleczenia osnowy to różnica pomiędzy rzutem a poziomem trudności odkłada się na torze presji osnowy. Tor presji dotyczy grupy akolitów-psioników (bariera osnowy, przez którą sięgają akolici porusza się wraz z nimi). Innymi słowy, inna grupa psioników na przeciwległym krańcu planety nie wpływa na grubość bariery osnowy obok akolitów.

Domyślnie na torze są dwa pola i cztery konsekwencje (Łagodna -2, Umiarkowana -4, Dotkliwa -6, Katastrofalna -8). Od łagodnej konsekwencji Nieprzenikniona ciemność lub Niepokojące głosy, aż po katastrofalną Wielka Inwazja czy Trzęsienie rzeczywistości. Mistrz gry otrzymuje jedno darmowe wywołanie tego aspektu. Ilość pól na torze może być modyfikowana w miejscach, gdzie bariera pomiędzy naszym światem a osnową jest kruchsza

Odbudowywanie bariery osnowy jest trudniejsze od zwykłych torów. Zakończenie każdej sceny przesuwa rany na torze stresu o jeden punkt w lewo, a konsekwencje należy zaleczyć umiejętnością Psionika i odczekać odpowiednią ilość czasu.

Jeśli Reakcja Osnowy spowoduje wyeliminowanie akolity, wtedy poddaje się on mocom Chaosu.

Przykład
Tor presji osnowy: bB

Konsekwencje: –

Bariera pomiędzy naszym światem a osnową była już nadwątlona i miała zaznaczony 2. punkt na torze stresu. Dla przykładu różnica pomiędzy rzutem akolity i poziomem zaleczenia osnowy wynosi 3 dlatego następuje Łagodna Manifestacja Osnowy (-2) – 1 brakujący punkt odkłada się na torze. Mistrz gry decyduje się na aspekt Drżąca ziemia – lekkie trzęsienie ziemi, które utrudnia wszystkim w scenie poruszanie się oraz wręcz utrzymanie na nogach. Mistrz gry otrzymuje jedno darmowe wywołanie tego aspektu.

Tor presji osnowy: BB

Konsekwencje: Drżąca ziemia -2

Po zakończonej scenie akolita próbuje odbudować barierę pomiędzy światami wykonując test Psioniki przeciwko pasywnemu poziomowi +2 (niezły). Udaje mu się i ziemia przestaje drżeć – pozostaje aspekt sceny Wyrwy i Uskoki w dzielnicy Coscarla. Efekty drżenia w okolicy będą usuwane jeszcze przez jakiś czas. Dodatkowo Tor presji leczy się o jeden poziom i wygląda obecnie tak:

Tor presji osnowy: Bb

Konsekwencje: Wyrwy i Uskoki w dzielnicy Coscarla -2

Sztuczki

Każda sztuczka kosztuje 1 punkt odświeżania. Każdą sztuczkę można modyfikować wydając dodatkowe punkty (wedle ustaleń Mistrz Gry-Gracz).

Odepchnięcie

Formujesz kulę energii telekinetycznej i kierujesz ją przeciwko jednemu celowi. Nakładasz na niego aspekt powalony.

Modyfikacje
 • 2 punkty mocy = odepchnięcie celu o 1 strefę.
 • 2 punkty mocy = rozszerzenie działania o następny cel
Pochodnia

Podpalasz materię swoich myśli formując kulkę świecących ogników. Światło z tego ognia odpowiada glob-lampie i może wydobywać się z dowolnego miejsca na twoim ciele. Jest wielkości twojej dłoni, pulsuje delikatnie w rytm uderzeń serca i może mieć kolor według twojego uznania. Światło nie produkuje żadnego ciepła.

Modyfikacje
 • 1 punkt mocy = przedłużenie działania o jedną scenę
 • 2 punkty mocy = rozszerzenie działania o jedną strefę
Drgawki

Wywołujesz niekontrolowane drgawki w ciele celu. Natychmiast upada na ziemię zyskując aspekt powalony. Jeśli miał w ręku broń, wypuszcza ją.

Modyfikacje
 • 1 punkt mocy = przedłużenie działania o jedną turę bez możliwości obrony
 • 2 punkty mocy = rozszerzenie działania o następny cel

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.