Dark Heresy: Strach

radekg Fate, Wh40k 0 Comments

Rzut na strach wykonuje się jako akcja Przezwyciężania na umiejętności Siła Woli przeciwko pasywnemu oporowi. Dla przykładu rzut na strach oznaczony jako Strach (1) wykonuje się przeciwko oporowi (+1) Przeciętny. …